grafike, slike, crteži

Galerija

grafike

grafike | male grafike | slike | crteži

grafike, slike, crteži

Crveni

60 x 60 cm

grafike, slike, crteži

Zeleni

60 x 60 cm

grafike, slike, crteži

Ideja

35 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Peti rukopis

60 x 48 cm

grafike, slike, crteži

Bus

35 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Crno na belo

50 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Eho

48 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Evropa

70 x 100 cm

grafike, slike, crteži

Fasada

55 x 90 cm

grafike, slike, crteži

Žargon I

48 x 60 cm

grafike, slike, crteži

Žargon II

48 x 60 cm

grafike, slike, crteži

Haustor

50 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Kontejner I

50 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Mansarda

90 x 60 cm

grafike, slike, crteži

Noćno nebo

60 x 90 cm

grafike, slike, crteži

Skript II

68 x 48 cm

grafike, slike, crteži

Skript I

60 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Skript III

70 x 30 cm

grafike, slike, crteži

Skript IV

70 x 30 cm

grafike, slike, crteži

Srp

50 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Štit

90 x 60 cm

grafike, slike, crteži

Svetkovina

50 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Vavilonska...

90 x 60 cm

grafike, slike, crteži

Zaborav

68 x 48 cm

grafike, slike, crteži

Bez naziva

60 x 48 cm

grafike, slike, crteži

Bez naziva

60 x 48 cm

grafike, slike, crteži

U

48 x 60 cm

grafike, slike, crteži

Znamenje

50 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Žargon III

70 x 100 cm

male grafike

grafike | male grafike | slike | crteži

grafike, slike, crteži

A

10 x 10 cm

grafike, slike, crteži

Bez naziva

10 x 10 cm

grafike, slike, crteži

Bez naziva

10 x 10 cm

grafike, slike, crteži

Ćirilica I

15 x 10 cm

grafike, slike, crteži

Ćirilica II

15 x 10 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti X

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti XI

12 x 8 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti XII

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti XIII

15 x 15 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti II

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti III

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti IV

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti V

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Između...

15 x 15 cm

grafike, slike, crteži

Kontejner I

12 x 12 cm

grafike, slike, crteži

Kontejner II

12 x 12 cm

grafike, slike, crteži

Kraj...

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Memoari

15 x 15 cm

grafike, slike, crteži

Otkrovenje

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Točak

12 x 9 cm

grafike, slike, crteži

Ćirilica III

15 x 15 cm

slike

grafike | male grafike | slike | crteži

grafike, slike, crteži

Grafiti I

100 x 100 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti II

100 x 100 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti III

100 x 100 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti

50 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti

100 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti

50 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti

100 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Basovi

60 x 80 cm

grafike, slike, crteži

Grafiti

50 x 50 cm

crteži

grafike | male grafike | slike | crteži

grafike, slike, crteži

Telefon

50 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Telefon

50 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Međustanje

50 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Gluvi...

70 x 50 cm

grafike, slike, crteži

Kavez

70 x 100 cm

grafike, slike, crteži

Bez naziva

50 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Telefon

50 x 70 cm

grafike, slike, crteži

Pet

70 x 100 cm

grafike, slike, crteži

Podrška

50 x 70 cm

 

Copyright ©2007 Ana Bondžić. Sva prava zadržana.